Wij zetten ons op verschillende manieren in voor de dieren die het slachtoffer zijn van niet-veganisme: via straatacties, lezingen en workshops.

Straatacties

Wij zijn sinds 2017 betrokken bij straatactivisme. Acties op straat richten zich tot de mensen die vraag creëren naar diergebruik, en dus niet tegen dierexploitanten (in de volksmond ‘veehouders’) of slachthuizen, aangezien zij slechts beantwoorden aan de vraag vanuit de maatschappij. Het doel is tweeledig: enerzijds informeren we mensen over wat de gevolgen voor de dieren zijn van niet-veganistische keuzes. Anderzijds laten we mensen nadenken of deze keuzes in lijn zijn met hun morele waarden. We hoeven vrijwel nooit mensen te overtuigen dat het verkeerd is om dieren onnodig te schaden en te doden. Die waarden hebben de meeste mensen al in zich. Via onze gesprekken wijzen wij mensen op hun verantwoordelijkheid en motiveren we hen om hun keuzes in lijn te brengen met hun waarden, door veganist te worden.

Er zijn diverse vormen van straatactivisme: dit kan met een groep gedaan worden, maar ook met zijn tweeën of alleen. Er kan gebruik gemaakt worden van beelden, of alleen van een stelling op een bord. In 2019 zijn wij begonnen met onze eigen acties waarbij we verschillende actievormen toepassen. Dit doen we doorgaans met weinig middelen, zoals op bovenstaande foto. Naast onze eigen acties sluiten wij ons ook aan bij andere groepen, zoals Animal Save Nederland.

Lezingen

Recentelijk zijn wij gestart met het geven van lezingen en presentaties over veganisme. Zo hebben wij gesproken voor leerlingen op een middelbare school, op een bedrijf en op een muziekfestival. Onze presentaties gaan onder andere in op speciesisme (discriminatie op grond van diersoort), de verschillende vormen van diergebruik en de redenen die vaak gebruikt worden als rechtvaardiging voor niet-veganisme. Wil jij jouw leerlingen, klas- of studiegenoten, vereniging of collega’s kennis laten maken met dierenrechten en veganisme, neem dan contact met ons op voor een lezing! Wij werken samen met de Nederlandse Vereniging voor Veganisme.

Workshops

Ook geven wij workshops voor veganisten die actief zijn (of willen worden) bij straatacties. In deze workshop krijgen activisten informatie over het verschil tussen dierenwelzijn en dierenrechten, hoe je een boodschap kan overbrengen die recht doet aan de slachtoffers, welk taalgebruik daarbij past en hoe je een gesprek opbouwt.